ПГМВ

Информация

Адрес: бул. „25-ти Септември“, 9300 Северна промишлена зона, Добрич

Тел.: 058 602 566

Ветеринарен Техник

Учениците, завършили специалността могат да извършват:  Всички ветеринарномедицински манипулации и имунизации; Прилагане на лекарствени средства;  Вземане на материал за диагностика и окачествяване на животни, фуражи и продукти от животински произход; Дейности по селекция и репродукция в областта на изкуственото осеменяване; Извършване на нормално и ортопедично подковаване; Дезинфекция, дезинсекция, дератизация; Полагане на грижи за животните.

ПГМВ

Лаборант

Реализация: Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства;  Технологичен и микробиологичен контрол в етерично-маслените производства; Изследвания със съвременна апаратура в областта на контрола при различни производства;  Изследвания и отчетност при внос и износ на продукти;  Вземане на проби за лабораторно изследване;  Осъществяване на контрол по време на технологичните процеси – входящ, текущ и на крайния продукт.

Техник-Технолог по качеството на храни и напитки

Учениците, завършили специалността могат да извършват:  Управление и организация на технологичните процеси;  Определяне на рисковите фактори в производството;  HACCP система; Контрол на технологичните процеси;  Лабораторен и сензорен анализ.