Целта на нашия проект е да бъдем в помощ на всички седмокласници в област Добрич. Вярваме, че кандидатстването в гимназия е един от най-важните мигове в нашия живот и по тази причина събрахме на едно място всичко важно. Винаги прaвете информиран избор – ние ще Ви помогнем​.

 

Използвана литература, източници:

wordpress.org

orientirane.mon.bg

Център за кариерно ориентиране, гр. Добрич

Изображения:

pixels.com,   pixabay.com,   www.freeimages.com

 

Ръководител на проекта:

главен учител по ИТ –  Мария Георгиева

Консултант:

класен ръководител –  Светослав Георгиев

Станимир

КОНТАКТИ

Станимир Маринов

e-mail: sm94204022@edu.mon.bg

 

Ясен

КОНТАКТИ

Ясен Проданов

e-mail: yp02203162@edu.mon.bg