Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за VII клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Образуване на бала за прием след VII клас

Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки.

1. Български език и литература – 100 (максимален брой точки)

2. Математика – 100 (максимален брой точки)

3. Проверка на способностите – резултатите от националното външно оценяване и (ако са положени изпити и подадени желания за профил „Изкуства“, „Спорт“) 

4. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки – в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

5. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.