Обу

Информация

Адрес: ул. „Генерал Георги Попов“ 52, 9303 ж.к. Христо Ботев, Добрич

Тел.: 0885 988 131

Професия: „Работник в обслужването в заведенията за хранене и развлечения”

Професионалната ни паралелека е за придобиване на първа степен на професионална квалификация след завършен VII клас  – срок на обучение 2 години – VIII-IX клас Специалност: „Работник за заведенията за хранене и развлечения” Професия: „ Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения ”Професия: „Работник в обслужването в заведеният а за хранене и развлечения”
Учениците практикуват в „Билла България” –ЕООД
Паралелката представлява голям интерес за нашите учениците.Професионалното образование и обучение подобрява качеството си чрез засилване атрактивността, насърчаване на сътрудничеството,обмяна на модели и методи,а така също и извеждане на общи критерии и характеристики за качествено професионално образование и обучение.

обу

Щанги

През 1997 год. след създаване на СКВТ „Добрич” в ОУ „Йордан Йовков”е сформирана първата група от ученици от IV-V-клас. След дълга и упорита работа на треньорката  м.с.Жанета Георгиева- учител по физическо възпитание и спорт към училището, не закъсняват и първите отлични резултати от държавни първенства. Голяма част от състезателите продължават да се занимават с този спорт и след завършване на училището и средното си образование. 

Вокална група

През 1995 год. е създаден ученически хор с деца от 4 – 8 клас. През 2001г се трансформира във вокална група. Днес вече съществуват две формации  от 1-4кл и от 5-9кл. Двете групи имат изяви както в традиционните концерти на училището, така и общоградски прояви. В репертоара на групите са включени песни на известни наши изпълнители и ДВГ.

СИП Ромски фолк

СИП – Ромски фолклор, съществува в ОУ ,,Й. Йовков’’ вече 10 години. В него учениците изучават традициите и обичаите на българите и ромите.
Създадохме  ,,Стая на етносите’’ в която са изложени предмети от бита  на старите българи и роми. В СИП-а се изучават ромски обичаи като Къна (Къна геджеси) Сватба, Едерлез, (обичай свързан с Герьовден) и български – свързан с пролетта, сеитбата и лазаруването.

ВГ