пгтол

Информация

Адрес: Добрич, бул. 25-ти септември 47

Тел.: 058 602 443

Специалност "Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства"

0,5 паралелка 13 ученици

Специалност "Автомобилна мехатроника – Техник по транспортна техника"

Форма на обучение: дуална

1 паралелка; 26 ученици

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка; 13 ученици

Форма на обучение: дуална

0,5 паралелка; 13 ученици

 

трансорт1

Електромонтьор

Специалност: “ Електрообзавеждане на транспортна техника “ 

Форма на обучение: задочна

0,5 паралелка 15 ученици

Специалност "Фризьорство - Фризьор "

Форма на обучение: дневна

1 паралелка; 26 ученици

монтьор
ПГТОЛП

Модист

Специалност: „Облекла по поръчка“     Форма на обучение:         дуална  0,5 паралелка 13 ученици

Оператор в производството на облекло

Специалност: „Производство на облекло от текстил “ – 5420501

Форма на обучение: задочна

0,5 паралелка 15 ученици

шивач