ОТМ

Информация

Адрес: ул. „Хан Тервел“ 187, 9300 Добрич Център, Добрич

Тел.: 058 588 315

Техник на компютърни системи

Компютърният техник притежава теоретични знания и практически умения за:  Асемблиране, конфигуриране и тестване на компютърни системи; Инсталиране, ремонт и поддръжка на компютърни системи; Инсталиране на операционна система, приложен и специализиран софтуер;  Откриване, отстраняване и диагностика на проблеми и дефекти в компютърни системи; Работа със специализирана измервателна техника. 

Строителен техник

Строителният техник изпълнява технически задачи, свързани с: проучване, изграждане, реконструкция на ремонт и ремонт на сгради и други строителни съоражения; организира, ръководи и контролира изпълнението на строително-монтажни работи

Програмист

Програмистът разработва, изпитва и поддържа компютърни програми, определя софтуерните и хардуерните изисквания за използване на нови продукти, както и въвежда защита срещу неправомерното им използване.

Мебелно производство

Техник-технологът притежава теоретични знания и практически умения за: подбор и подготовка за материали; подбор и управление на универсални и специализирани машини; проследяване параметрите на технологичните процеси; отстраняване дефекти в мебелите; конструиране и проектиране на мебели и интериор;