ПГТ

Информация

Адрес: бул. „25-ти Септември“ 36, 9300 Добрич Център, Добрич

Тел.: 058 602 093

Професия/специалност Прием след клас Брой ученици Разширено изучаване на чужд език Приемни изпити Балообразуващи предмети
Хотелиер
7
26
Английски език
НВО- БЕЛ, Математика
География, Чужд език
Кетъринг /Дуално обучение/
7
26
-
НВО- БЕЛ, Математика
Технологии, Чужд език
Готвач
7
26
-
НВО- БЕЛ, Матеамтика
Технологии, Изобразително изкуство
Хлебар-сладкар
7
26
-
НВО- БЕЛ, Математика
Технологии, Изобразително изкуство

Професионалната гимназия по туризъм „Пейо Яворов“  работи по дуална програма на проекта „Домино“, подкрепен със средства от Конфедерация Швейцария. 

Големият плюс на дуалното обучение е работата в реална работна среда. Децата в тези паралелки се избират и класират според успеха, при проявено желание. Всеки месец те получават стипендия, но това не е единствения стимул да изберат тези класове.