ПМГ

Информация

Адрес: бул. „3-ти март“ 1, 9300 Св. Георги, Добрич

Тел.: 058 604 568

Изучавани профили:  "Природоматематически”  

Информатика- приложен програмист

Специалността „Приложен програмист“ е към професия „Приложен Програмист“ в професионално направление „Компютърни науки“. Обучението е с 5 годишен срок и завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

СХН

Информационни технологии- софтуерни и хардуерни науки

Профилът подготвя специалисти за IT-сектора – най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.

Биология - природни науки

Профилиращите предмети са английски език, математика, информатика, информационни технологии, физика, химия, биология, география.