Хората имат различни професии. Някои от тях са по-интересни, по-привлекателни и по-популярни и по-опасни от други. Нооо… Всички видове професии са важни и значими за обществото. 

телефониска

Професии от миналото

Дейности преди стотина години, който макар и изчезващи или напълно изчезнали, пазят традициите в бита на българите от предходните епохи.

лекар

Професии в настоящето

Технологичният напредък и темповете на дигитализация в работна среда, изисква и бързо адаптиращи се професионалисти с практически умения и креативност.

ит

Професии на бъдещето

Динамичните темпове, с които се развиват технологиите, са само един от факторите, заради които новите професии на бъдещето се налагат все повече на трудовия пазар.