Изчезващите или напълно изчезналите професии издават в детайли икономиката, нуждите и техническите похвати на предците ни столетия назад във времето. Днес тези занаяти, длъжности и професии са изхвърлени като ненужни от новата епоха. С технологичния напредък и привнесените нововъведения, част от тях са се видоизменили или преплели едни в други.

      Списък със занаяти, професии и постове, който днес вече са или екзотика, или история!

Дръндарство

Остригана ярешка козина, се е разбивала с помощта на дрянови пръчки и се преработва за суровина (влакно).

Мутафчийство

От влакно изплитали въжета и различни видове торби. Изделията на мутафчиите се славели със здравина и издръжливост.

Кочияшите

Кочияшите са предшественици на таксиметровите и частните шофори. Днес са туристическа атракция по курортите.

Коларство

Майстори на коли, брички и файтони. Те са изработвали както по-сепли каручки, така и по-луксозни двуколки и шайни.

Кафтаджийство

Изработвали дрехи и други пособия от памук. Кафтанът е дълга до земята дреха без крачоли и с дълги ръкави.

Капаничарство

Изработвали корита за поене на животни, нощови за месене на хляб, лъжици, копани и други изделия за бита.

Телефонистка

Преди изобретяването на автоматичните телефонни станции, обаждащите се е трябвало да бъдат свързвани ръчно.

Машинописка

Тази професия окончателно изчезва през 90-те години, когато пишещите машини са заменени от компютрите и принтерите.

Бъчвари и кацари

Един от уважаваните занаяти в миналото е бил бъчварството, типичен за балканските градчета, сами да произвеждат виното си.