Това е вътрешната информация, която характеризира самия човек. Този фактор определено е най-пренебрегваният от трите, но е изключително важен за избора на професия. Себепознанието включва всички интереси на ученика – в свободното време, както и в училище. Освен това, много важен елемент от самопознанието са ценностите им, или какво е важно за тях и на какво държат. Следват уменията, с които разполагат, включително специфичните и меките (преносими) умения, мотивацията, способността и стратегиите за учене, вътрешните и външните бариери и пречки, както и вярванията, изградени от собствен опит или предадени от средата и хората около тях. Не на последно място, себепознанието включва силните страни на ученика, както и възможностите му за развитие. Казано накратко – всичко, свързано с личността и досегашния опит на младия човек. А как се постига това? Със задаване на правилните въпроси.