Талев

Информация

Адрес: Добрич, ул. Ген.Г.Попов 16, 9303 Добрич

Тел.: 058 690 390

Специалност "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на чужд език – английски

Профилът подготвя специалисти за IT-сектора – най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.

СХН