климент

Информация

Адрес: бул. „Русия“ 2, 9300 Русия 3,4, Добрич

Тел.: 058 603 279

Профил "Музика"

Профил ,,Mузика” предлага индивидуално обучение по класически и народни инструменти; народно, класическо, поп и джаз пеене, компютърна обработка на звук и студийни техники за запис с приложение в радио, филмово и телевизионно творчество от I до XII клас.

Профил "Изобразително изкуство"

Профилираното обучение по изобразително изкуство се осъществява в специализирани кабинети по изобразителни дейности и графичен дизайн, отговарящи на съвременните изисквания за функционална и естетична работна среда.

Професия "Танцьор"

Приемът за тази паралелка е по документи, след 7 клас. Учениците се обучават 5 години по учебен план, утвърден със Заповед № РД 09 – 4684/01.09.2017 г. на Министъра на МОН. Професионалното направление е „Музикални и сценични изкуства„, а специалността – „Български танци„.

Паралелката е с разширено изучаване на английски език. Професионалната си практика учениците провеждат в ПФА „Добруджа“ гр. Добрич.

 

Професия "Графичен дизайнер"

Професията се изучава в училище от 2018 година, като интересът към нея е особено висок.
През последните две години кандидатите, които се явяват на проверка на способностите по рисуване, която е задължителна за прием в професионалната паралелка в осми клас, са повече от 60 ученици. Това се дължи на възможностите, които дава професията на графичния дизайнер за самостоятелна работа, работа от вкъщи или от разстояние, както и доброто финансово заплащане в сектора.