Каравелов

Информация

Адрес: Добрич, жк. Балик 5

Тел.: 058 660 010

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Целта на обучението в профила е да се формират  в учениците знания и умения пo информатика, информационни технологии, програмиране и математика, които ще им дадат възможност за пълноценна бъдеща реализация. 

 Една от задачите на обучението в профила е да подготви конкурентноспособни млади хора при кандидатстване и продължаване на образованието им във ВУЗ у нас и в чужбина. 

СХН