Информация

Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ 2, 9300 Добрич Център, Добрич

Тел.: 058 604 433

Изучавани профили: “Чуждоезиков”–Английски език

Обучението се провежда от висококвалифицирани старши учители с дългогодишен опит, които са доказали своя професионализъм.

Учениците, които завършват този профил, могат да се реализират като: лекари; фармацевти; стоматолози и други медицински специалисти;  кинезитерапевти; молекулярни биолози; генни инженери; химици; инженер – химици и еколози.

Придобитите по време на обучението знания, умения и компетенции по профилиращите предмети, съчетани с владеенето на английски език, откриват възможности за продължаването  на образованието в престижни български и чуждестранни университети.

ае