Информация

Адрес: ул. „Велико Търново“ 2, 9304 Добрич Център, Добрич

Тел.: 058 605 332

Профил "Хуманитарни науки"

Профилиращи предмети: Български език и литература, История и цивилизации; чужд език- Английски, География и икономика