Теорията за избор на професия на Холанд се основава на шест личностни типа. Всеки личностен тип притежава специфични характеристики. Обикновено повечето хора не отговарят само на един-единствен тип в чист вид, като в избора си на професия или кариерен път могат да бъдат привлечени от две или дори три от шестте области. Холанд смята, че за всеки от шестте личностни типа има съответното подходящо професионално развитие, което ще носи удовлетворение на съответния човек. Нека разгледаме по-подробно всеки от шестте личностни типа на Холанд.
r2

Реалистичните хора:

 • Притежават сръчност и/или атлетични способности, но не умеят да работят добре с хора;
 • Ценят конкретни и измерими неща като пари, власт или статус;
 • Избягват дейности, в които има социално взаимодействие с други хора;

Подходящи професии: инженери, спортни специалисти, майстори (строителство, електроника, ВиК, поправка на автомобили и др.), градинари, треньори на животни.

 

Изследователите:

 • Виждат себе си като интелигентни, педантични, ориентирани към науката хора;
 • Обичат да работят самостоятелно по предизвикателни цели;
 • Избягват дейности, които им се струват търговски или предприемачески.

Подходящи професии: психолози, социолози, археолози и други научни работници.

a2

 

Артистичните хора:

 • Виждат себе си като талантливи творци и ценят естетиката;
 • Притежават богато въображение и емоционална експресивност;
 • Избягват стандартни професии и ситуации, ценят необичайното и оригиналното.

Подходящи професии: артисти, певци, музиканти, танцьори, занаятчии, писатели, журналисти, фотографи, архитекти.

Социалните хора:

 • Възприемат себе си като хора, които помагат, разбират и са способни да учат другите;
 • Ценят социалното взаимодействие с другите;
 • Избягват “реалистични” дейности или ситуации.

Подходящи професии: учители, преподаватeли, лекари, социални работници, полицаи, терапевти.

p2

 

Предприемачите:

 • Виждат себе си като популярни личности, оратори и лидери;
 • Ценят икономическите или политически постижения;
 • Избягват научни, теоретични или абстрактни дейности.

Подходящи професии: предприемачество и бизнес, мениджмънт, политика, търговия, маркетинг.

 

Конвенционалните хора:

 • Възприемат себе си като организирани и методични хора, които умеят да боравят добре с цифрите;
 • Ценят икономическите или бизнес постижения;
 • Избягват работа в нестандартна обстановка или артистични дейности.

Подходящи професии: счетоводители, банкови служители, данъчни специалисти, военни.