КО 1

Информация:

 

гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ № 7, ет. 12, офиси 1205 и 1206

тел. номер: 058/ 58 99 58

Email: cplr.dobrich@gmail.com

 

Услуги, които центъра предоставя:

Информиране за видовете подготовка в училищното образование, работа по програми за кариерно ориентиране – с учениците от I-IV клас – създаване на първите и най-ранни проекти, с учениците от V-XII клас – подготовка за преход към по-висока степен на образование/пазар на труда,  посредничество между ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното ориентиране и организиране и разработване на училищни практики за кариерно ориентиране и др.

КО 2
КО 3
КО 4