РЦ

Информация

Адрес: ул. „България“ 3, 9300 Добрич Център, Добрич

Тел.: 058 655 645

Профил "Предприемачески"

В този профил учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се поставя върху осъществими идеи за продукти/услуги, процедури за проучване и финансиране на бизнеса, маркетингови стратегии, както и достъп до ресурси за стартиране на бизнес. Учениците се сдобиват с познание как да разработят бизнес план и да направят оценка на изискванията за основаване на бизнес. Тази специалност цели да формира предприемаческа култура у учениците.

Профил "Икономическо развитие-туризъм"

Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие на туризма и неговите последици, както теоретично, така и чрез практически примери. Чрез изучаването на специална литература и бизнес примери, чрез дискусии по време на часовете, чрез индивидуална или групова работа се придобиват знания и умения, необходими за продължаване на обучението в бакалавърска степен и успешна професионална реализация.

Профил "Софтуерни и хардуерни науки'

Профилът подготвя специалисти за IT-сектора – най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.

Профил ''Чужди езици | Испански език"

Испанският език е вторият най-говорим език в света след английския. Гимназия „Райко Цончев“ е единственото училище в град Добрич, което предоставя интензивна подготовка по испански език като първи чужд език. Профилираната подготовка, която предлагаме, залага овладяване на два чуди езика – испански език и втори чужд език по избор.