Леонардо да винчи

Информация

Адрес: бул. „Русия“ 2-Е, 9300 ж.к. Дружба III, Добрич

Тел.: 058 602 418

Профил “Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: 1. Английски език; 2. Втори чужд език

Профил “Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: 1. Химия и опазване на околната среда; 2. Биология и здравно образование